Jeugdwerking

Hoe werken wij?

Kernraad seizoen 2021-2022 Ronny Cools (voorzitter) Joachim Ivens (TVJO + Pro Soccer data) Jensen Cools (beheerraad + Pro Soccer data) Rudi Vloebergh (website) Gunter van Assche (organisator eigen tornooi) Koen de Meulder (medewerker) Wouter Joossens (medewerker) Marc de Maeyer (medewerker) Edy de Groof (materiaalverantwoordelijke)

  • Vergadering maandelijks op de eerste dinsdag van de maand en/of sneller bij dringende aangelegenheden.De kernraadsleden krijgen vooraf de te bespreken agenda.
  • Nemen samen beslissingen ivm jeugdbeleid
  • Mobiliseren medewerkers voor activiteiten
  • Indien U met enige vragen of problemen zit, gelieve dan 1 van de leden van de kernraad in te lichten, zij doen het nodige!

Jeugdvergadering

  • Bestaat uit kernraad jeugd, trainers en ploegafgevaardigden
  • Vergaderen 3 à 4 x per jaar
  • Dringende zaken,  problemen worden voorgelegd aan de kernraad
  • Mobiliseren medewerkers voor acitiviteiten
  • Bespreken a.d.h.v. een vooraf gekende agenda, de diverse onderwerpen die de sportieve en algemene jeugdwerking aanbelangen.

Downloads

Organigram jeugd