Jeugdwerking

Hoe werken wij?

Kernraad (Jeugdbestuur)

Ronny Cools (Jeugdvoorzitter) Joachim Ivens (TVJO + Pro Soccer data) Johan Selleslags (afgevaardigde hoofdbestuur + evenementenverantwoordelijke) Rudi Vloebergh (website) Gunter van Assche (organisator eigen tornooi) Koen de Meulder (onderhoud infrastructuur) Marc de Maeyer (kantine trainingen) Edy de Groof (materiaalverantwoordelijke) Bart van de Voorde (sociale media) en Gery de Smedt (informatie- en communicatietechnologie + organisatie eigen tornooi).

  • Vergadering maandelijks op de eerste dinsdag van de maand en/of sneller bij dringende aangelegenheden.De kernraadsleden krijgen vooraf de te bespreken agenda.
  • Nemen samen beslissingen ivm jeugdbeleid
  • Mobiliseren medewerkers voor activiteiten
  • Indien U met enige vragen of problemen zit, gelieve dan 1 van de leden van de kernraad in te lichten, zij doen het nodige!

Jeugdvergadering

  • Bestaat uit kernraad jeugd, trainers en ploegafgevaardigden
  • Vergaderen 3 à 4 x per jaar
  • Dringende zaken,  problemen worden voorgelegd aan de kernraad
  • Mobiliseren medewerkers voor activiteiten
  • Bespreken a.d.h.v. een vooraf gekende agenda, de diverse onderwerpen die de sportieve en algemene jeugdwerking aanbelangen.

Downloads


  Bijlage 1 Jeugdopleidingsplan - Voetbalontwikkelingsmodel
  Bijlage 2 Jeugdopleidingsplan - Actieve blessurepreventie
  Bijlage 3 Jeugdopleidingsplan - Doelmannen

Organigram jeugd

zie “Contact”