Historiek

Enkele historische gegevens.

F.C. Oppuurs met stamnummer 8765 werd op 17 mei 1981 boven de doopvont gehouden ter gelegenheid van de oprichtingsvergadering van de VZW F.C. Oppuurs.

De stichters en eerste bestuursleden waren toen : Ludo Coomans, Alfons Crabbé, Frans Crickx, Louis Macharis, Fernand Peersman, Kamiel Piessens, Guido Smet, Frans Goossens, Ulrich Van Dam en Willy Van Muylder.

Deze laatste werd toen, na meer dan tien jaar voorzitterschap en duivel doet al van de Oppuurse Tutters, opnieuw als voorzitter aangeduid, terwijl Ulrich Van Dam, drijvende kracht en secretaris van de Oppuurse Tutters, de taak van secretaris en gerechtelijk correspondent op zich zou nemen.

Hiermede werd een lang gekoesterde droom voor de Oppuurse Tutters gerealiseerd: aantreden als een volwaardige Oppuurse voetbalploeg in de Belgische Voetbalbond.

De Oppuurse Tutters, zelf gesticht in februari 1968 ter gelegenheid van het toen bekende Milacbal als een bond van vrijgezellen, hadden voordien reeds heelwat watertjes doorzwommen en heel wat zaken georganiseerd in Oppuurs.

Zij waren wijd en zijd bekend voor hun activiteiten ( hun faam droeg zelfs tot over de grenzen): organisaties zoals de tutterskoers, het jaarlijks kwiskampioenschap voor de Oppuurse verenigingen, het knal-knalvoetbalbal met karnavalstoet en verkiezing van Prins Karnaval, voetbalstratentornooi, internationale voetbalmatchen, kerstfeest, paasfeest, Sint-Niklaasfeest etc.

De Oppuurse en Klein – Brabantse samenleving heeft dat al die jaren van ver of dichtbij kunnen meemaken.

Het was dan ook evident dat de vereniging via het sociale doel zoals beschreven in de statuten de meeste van deze activiteiten wou bestendigen.

Doel en realisaties

De statuten van F.C. Oppuurs omschrijven het maatschappelijk doel als volgt:

“De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk (VZW) mee te werken aan de lichamelijke en morele ontwikkeling van de (Oppuurse) bevolking door het beoefenen van sporten in het algemeen en voetbal in het bijzonder en het inrichten van andere culturele manifestaties.”

F.C. Oppuurs is hier sinds de oprichting ruimschoots in geslaagd :

Immers in september 1981 gestart met 2 senioresploegen (1ste elftal en reserven) in 4de provinciale E , een praeminiemenploeg (toen juniores E genoemd) en een Tuttersploeg in het lokale Kleinbrabantse voetbalverbond, is de club al die jaren gestaag gegroeid en telt gemiddeld 14 tot 15 ploegen in competitie en bijna 300 (actieve) leden.

Naast het voetballen worden ook jaarlijks andere activiteiten op touw gezet:

Jeugdtornooi, sportkwis, Sint Nikaasfeest en Kerstfeest voor de senioren en de jongeren, eetfestijnen, fietsrally etc..

Gedurende al die tijd hebben vele vrijwilligers (bestuursleden zowel als sympathisanten en medewerkers) veel vrije tijd opgeofferd om de club uit te bouwen en financieel gezond te houden. Dit is niet altijd van een leien dakje gelopen maar ook ondanks moeilijke momenten is de club blijven groeien dank zij het dynamisme van de verschillende bestuursleden en medewerkers. Vooral qua jeugdwerking heeft de club een stevige reputatie opgebouwd.

Deze jeugdwerking heeft het nochtans niet gemakkelijk sinds het arrest Bosman en het Vlaams decreet op de niet-betaalde sportbeoefenaar vermits jeugdspelers na elk seizoen zonder opleidingsvergoeding de club kunnen verlaten om elders hun geluk te beproeven.

Sportief heeft de club sinds de oprichting in 1981 regelmatig verschillende successen geboekt : de promotie naar 3de en 2de provinciale met het eerste elftal en verschillende kampioenentitels met de jeugdelftallen. Ondertussen is het eerste elftal waarvan de meerderheid van de spelers uit de eigen jeugdrangen komen, sinds enkele jaren actief in 2de provinciale met telkens een eindrangschikking in de eerste helft van het klassement.

Voor de jeugd wordt naar een samenwerkingsverband gezocht om met de Oppuurse jeugdploegen in de sportief interessante provinciale reeksen te kunnen voetballen en op die manier de afroming van betere spelertjes te stoppen.

De doorlichting door BLOSO van F.C. Oppuurs in maart 2000 heeft aangetoond dat de club op de goede weg zit en op alle vlakken gaande van jeugdwerking tot leiding en organisatie hoog scoort.

Qua infrastructuur is er sinds de start in de KBVB ook veel gerealiseerd.

Nadat ter gelegenheid van Pasen 1977 het nieuwe sportterrein met 2 kleedkamers (huidig eerste terrein) werd ingehuldigd, zijn er sindsdien verschillende bouwwerken bijgekomen en kunnen we vandaag met fierheid zeggen dat de club een volwaardige accommodatie heeft die nog een eindje in de 21ste eeuw meekan.

Wat werd er gerealiseerd :

het oefenterrein, extra kleedkamers, de staantribunes, twee kantines en bergplaatsen.

Dit alles is tot stand gekomen en wordt in stand gehouden dank zij het reeds eerder aangehaalde dynamisme van de verschillende bestuursleden, de goede samenwerking met het gemeentebestuur, de steun van onze sponsors en de inzet van vele belangloze medewerkers.

Met enige trots melden wij dan ook dat FC Oppuurs de hoogst mogelijk score behaalde voor de Double Pass audit, uitgevoerd door VFV! (één ster)

Wij bedanken al onze medewerkers die hieraan meegeholpen hebben om dit tot stand te laten komen! We zijn de eerste en enige club in onze regio die deze onderscheiding heeft.

Toekomst en aspiraties

Gezien het aantal actieve leden en ploegen in competitie, staat de uitbreiding van de infrastructuur met een derde terrein, sinds enkele jaren bovenaan op het verlanglijstje van de vereniging.

Verder wil de club het eerste elftal handhaven in 1ste provinciale en dit met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding. Na enkele uitstekende jaren mee te draaien in de top van de rangschikking in 2de provinciale is het Fc Oppuurs gelukt om te promoveren naar 1ste provinciale.

Dit valt ook samen met het maatschappelijk doel : namelijk de jeugd gelegenheid geven zich sportief te ontplooien. Om dit te bevorderen heeft FC Oppuurs ook een jeugdcoordinator aangesteld en wenst de club via samenwerkingsakkoorden, de jeugdploegen in uitdagende competities te laten aantreden om het sportief niveau op te tillen.