Monthly Archives: april 2018

Werken aan C-terrein ….. nog niet afgerond…. ???.

Sportterreinen Oppuurs “Ganzenweide”

2019-07-23  C-Terrein

Alle 3 de terreinen worden vandaag gekeurd.

Laten we hopen dat de velden niet te veel lijden onder de verwachte hittegolf.

2019-07-08  C-Terrein


2019-06-02  C-Terrein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-31 C-Terrein


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat C-Terrein nog niet optimaal….. (2019-05)

Van ver…..

van nabij …

en de zijkanten …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oud bericht” 2019-04

Op vrijdag 27 april 2018 zijn ze gestart met de uitbreiding van de sportsite in Oppuurs, de “Ganzenweide” genaamd.
Plan is om deze site uit te breiden met drie recreatieve terreinen : een voetbalveld ( Terrein C oefenveld ) , een beboste speelzone en een hondenweide.
Het voetbalveld wordt aangelegd met natuurgras. Dit terrein biedt plaats aan twee terreinen voor U6-U9 of een terrein voor U12-U13.
Om wateroverlast te vermijden graaft men voldoende buffer en infiltratiezones uit.
De hoofdingang naar de voetbal verloopt via de site Graanmolens. In het verlengde van de bestaande toegang langsheen het jeugdhuis aansluitend op de Meirstraat voorzien we een centrale as. Deze weg loopt verder tussen het nieuwe oefenveld, de speelzone en hondenweide.

werkplanning:
> Start van de werken: 16 april (65 werkdagen) / einde van de werken: juli 2018.
> 1.Rooi en afbraak tot eind april
> 2.Grondwerken tot begin mei.
> 3.Riolering en werken aan waterlopen tot eind mei.
> 4.Inrichten voetbalvelden eind juni/begin juli.
> 5.Plaatsen bruggen tot midden juni.
> 6.Inrichtenspeelzone tot begin juni.
> 7.Plaatsten verlichting tot midden juli.
> – Oplevering: begin oktober