Beker van Antwerpen Heren – Start competitie Jeugd, Res.,Dames, Heren…

Beker van Antwerpen Heren :

De bekercompetitie begint op zaterdag 4 augustus 2018

In de poulefase hebben de wedstrijden plaats op zaterdag om 18.30 uur, tenzij andersluidende beslissing van het Provinciaal organisatiecomité. De wedstrijden kunnen naar de volgende zondag verschoven worden indien de tegenstrever akkoord gaat en indien deze wijziging minstens twee weken op voorhand wordt aangevraagd aan het Provinciaal organisatiecomité.

Indien op een bepaalde zaterdag een wedstrijd dient betwist te worden waarbij één of twee van de tegenstrevers dienen te spelen voor de Beker van België, wordt deze wedstrijd van ambtswege verschoven naar de volgende woensdag om 19.00 uur.

Speeldata : Zaterdagen 04/08, 11/08, 18/08 en 25/08/2018

Start competitie, jeugd en reserven, vrouwen, heren :  weekend van 01/09/2018
Dit voor de reeksen heren met niet meer dan 16 ploegen.

Voor de reeksen heren met 17 of 18 ploegen : start woensdag 29/08/2018
En woensdag 05/09/2018 wordt ook gespeeld.

(Deze data e.d. zijn nog niet gepubliceerd in “Sportleven” maar dat wordt eerstdaags wel verwacht.)

 

Werken aan C-terrein vorderen …

Sportterreinen Oppuurs “Ganzenweide”

Op vrijdag 27 april 2018 zijn ze gestart met de uitbreiding van de sportsite in Oppuurs, de “Ganzenweide” genaamd.
Plan is om deze site uit te breiden met drie recreatieve terreinen : een voetbalveld ( Terrein C oefenveld ) , een beboste speelzone en een hondenweide.
Het voetbalveld wordt aangelegd met natuurgras. Dit terrein biedt plaats aan twee terreinen voor U6-U9 of een terrein voor U12-U13.
Om wateroverlast te vermijden graaft men voldoende buffer en infiltratiezones uit.
De hoofdingang naar de voetbal verloopt via de site Graanmolens. In het verlengde van de bestaande toegang langsheen het jeugdhuis aansluitend op de Meirstraat voorzien we een centrale as. Deze weg loopt verder tussen het nieuwe oefenveld, de speelzone en hondenweide.

werkplanning:
> Start van de werken: 16 april (65 werkdagen) / einde van de werken: juli 2018.
> 1.Rooi en afbraak tot eind april
> 2.Grondwerken tot begin mei.
> 3.Riolering en werken aan waterlopen tot eind mei.
> 4.Inrichten voetbalvelden eind juni/begin juli.
> 5.Plaatsen bruggen tot midden juni.
> 6.Inrichtenspeelzone tot begin juni.
> 7.Plaatsten verlichting tot midden juli.
> – Oplevering: begin oktober

Beregening voetbalvelden

De oefenvelden hadden in juni en juli enorm te lijden onder de hitte, waardoor enkel het onkruid groeide en onze velden er niet uitzagen zoals een voetbalveld er hoort uit te zien. Maar ondertussen werd een 2de put geboord voor de beregening van B- en C veld. Eveneens werd door de gemeente een karretje voor FC Oppuurs aangekocht, dat automatisch over het veld rijd en de besproeing doet. De darmen werden ook al geleverd.
Jammer genoeg kregen wij op 24 juli onderstaand bericht van de gemeente :
Waterbesparende maatregelen provincie Antwerpen – Politiebesluit

Goedemiddag allen,
Sinds vandaag heeft de Vlaamse Droogtecommissie voor alle Vlaamse provincie “code oranje” afgekondigd. Als gevolg hiervan worden er ook voor de provincie Antwerpen maatregelen    genomen om de verspilling van water tegen te gaan en het waterverbruik te beperken. Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op het waterverbruik door particulieren als op het waterverbruik door openbare besturen. Deze maatregelen kunnen worden teruggevonden in het politiebesluit als bijlage aan deze mail.

Concreet is het verboden om water (zowel uit het publieke drinkwaternet, als regen- en grondwater, te gebruiken voor :

het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij in het kader van de normale activiteiten in daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd)

het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter) (tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is) ;
het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen

het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en rioleren
het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen (tenzij tussen 20u00 en 08u00 in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen) ;
het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen ;.

Dit politiebesluit is met onmiddellijke ingang van kracht, dit tot tegenbericht.


U12B – Branst

Bedankt voor de prachtige fotos van de wedstrijd tussen U12B en Branst